Website Ken Uzelven wordt aangepast

Welkom op de website Ken Uzelven!

Op dit moment werken wij hard om de website te vernieuwen en te voorzien van juiste en actuele teksten.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail. (Gelieve hierin uw naam en contactgegevens te vermelden).
Tevens wijzen wij u graag op onze open avond die in begin 2020 weer zal plaats vinden in ons loge-gebouw aan de Maliebaan 70a in Utrecht.