Website Ken Uzelven wordt aangepast

Welkom op de website Ken Uzelven!

Op dit moment werken wij hard om de website te vernieuwen en te voorzien van juiste en actuele teksten.

Intussen wijzen wij u graag op onze open avond op 6 mei 2019 om 20:00 uur (inloop 19:30 uur) in ons loge-gebouw aan de Maliebaan 70a in Utrecht.
U dient zich op te geven bij onze secretaris via e-mail. (Gelieve hierin uw naam en contactgegevens te vermelden)